Kunstnere   Links   forside
ASSENS KUNSTRÅD
ÅBNE VÆRKSTEDER I ASSENS
 
 
 
Assens Kunstråd afholder én gang årligt ”Åbne Værksteder”.

Arrangementet afholdes lørdag-søndag i uge 37. Det udspringer af et ønske om at give publikum mulighed for at komme i direkte dialog med den professionelle kunst i kommunen gennem et besøg på kunstnernes værksteder.

Hele arrangementet er støttet af Statens Kunstfond og Assens Kommune. Støtten har gjort det muligt at oprette denne hjemmeside, www.aabnevaerkstederassens.dk med tilhørende app, som guider publikum til de enkelte kunstneres værksteder. Hvert år forud for arrangementet bekendtgøres det på www.aabnevaerkstederassens.dk, hvilke kunstnere der har åbent. Desuden trykkes der et postkort, som omdeles til relevante steder i Assens Kommune, med oversigt over årets åbne værksteder. Derudover annonceres arrangementet i dagspresse og lokalaviser.

For som billedkunstner at kunne deltage i Assens Kunstråds Åbne Værksteder skal man bo i Assens Kommune, have lyst til at åbne sit værksted for publikum, og desuden opfylde mindst en af følgende betingelser:

  • være medlem af Billedkunstnernes Forbund eller en organisation med tilsvarende optagelseskriterier

  • være medlem af en tilskudsberettiget kunstnergruppe

  • have uddannelse fra et statsanerkendt kunstakademi

  • have udstillet på mindst 2 statsanerkendte censurerede udstillinger eller have dokumentation for anden tilsvarende kvalificerende kunstnerisk virksomhed.


På vegne af Assens Kunstråd
Jørgen Svenstrup